เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ซึ่งจัดโดยวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง ซึ่งรวมถึงเมืองวิคตอเรียและเมืองนานายโมบนเกาะแวนคูเวอร์ได้มาร่วมกันสวดมนต์ ทำสมาธิ ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและนำอาหารมาร่วมทำบุญเป็นการสืบสานประเพณีไทย