เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์และงานฉลองครบรอบ 30 ปีของ Alberta Thai Association ที่นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา โดยมีนาย Matt Jeneroux ส.ส. เขต Edmonton South West เป็นผู้แทนของรัฐบาลแอลเบอร์ตา และนาง Barbara Anderson ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเอ็ดมันตัน มาร่วมงาน
ชุมชนไทยและครอบครัว ตลอดจนชาวแคนาดาและชาวต่างประเทศที่มีความชื่นชมไทยได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในงานมีการรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส อาหารไทย การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงของวงดนตรีชุมชนไทย