ระหว่างวันที่ 12-31 พฤษภาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Thailand Week ที่ห้องสมุดสาธารณะเมืองโคควิตแลม (Coquitlam Public Library) รัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งนับเป็นงาน Thailand Week แห่งที่ 3 ในปีนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยภาคการเมืองท้องถิ่นเมืองโคควิตลัม ภาคธุรกิจ นักการศึกษา ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และนาย Todd Gnissios ผู้อำนวยการห้องสมุดฯ ได้ร่วมกันตัดแถบแพรเปิดงาน Thailand Week และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนาย Gnissios ในฐานะตัวแทนห้องสมุด เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าวต่อไป
หลังพิธีเปิดงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารว่างไทย และน้ำมะพร้าวซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย และจัดให้มีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ
งาน Thailand Week ที่เมืองโคควิตแลม รัฐบริติชโคลัมเบียได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงาน Thailand Week ที่ห้องสมุดเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558 และงาน Thailand Week ที่ห้องสมุดเมืองวิคตอเรีย ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2558 และมีกำหนดจัดงาน Thailand Week แห่งที่สี่ที่ห้องสมุดกลางนครแวนคูเวอร์ในวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2558