เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานเลี้ยงที่บ้านพัก เพื่อต้อนรับนางสาว Sri Wiludjeng กงสุลใหญ่อินโดนีเซียซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีนาย Neil Ferrer กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ นาย Mohd. Adli Bin Abdullah กงสุลใหญ่มาเลเซีย และนาง Carmelita Tapia ประธานสภาธุรกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับแคนาดา (Southeast Asia-Canada Business Council) เข้าร่วมงานด้วย

ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและภาพลักษณ์ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับแคนาดาทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นด้วย