เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ ได้ให้การต้อนรับนาง Bonnie Sutherland ประธาน/ผู้อำนวยการ Rotary World Help และคณะ รวมทั้งนาย John A. Darch และนาย Robert Denning จากบริษัท กาแฟดอยช้าง จำกัด
ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ Rotary World Help และมูลนิธิกาแฟดอยช้าง เพื่อดำเนินกิจกรรมการกุศลระดมทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดารในช่วงปี 2558
นอกจากนั้น นาย Robert Denning ได้ขอให้กงสุลใหญ่ฯ เป็นตัวแทนมอบเช็คซึ่งสโมสรโรตารี่ นครแคลการีรวบรวมได้จำนวน 7,000 ดอลลาร์แคนาดาให้กับ Rotary World Help เพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ด้านการศึกษาและส่งไปให้โรงเรียนที่ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

Invalid Displayed Gallery