เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน” ผู้ทรงเสียสละทุ่มเทพระสติปัญญาและตราตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศตลอดจนเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและชื่นชมในระดับนานาประเทศ หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้นำชุมชนไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน
พิธีถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทย ในรัฐบริติชโคลัมเบียจัดขึ้นในปีมหามงคลนี้ ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงนาฏศิลป์และผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 3 ณ นครแวนคูเวอร์ งาน Amazing Thailand ณ นครแวนคูเวอร์ นครวิคตอเรีย และเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นต้น