เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์เป็นประธานเปิดโครงการ Thailand Corner ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ สถาบัน Asian Research มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมี ศ.ดร. Santa Ono ประธานและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ศ.ดร. Yves Tiberghien ผู้อำนวยการสถาบัน Asian Research และนาง Sandra Wilkins บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการฯ และกล่าวแสดงความยินดี ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยให้กับ ศ. ดร. Brian Job ในฐานะตัวแทน สถาบัน Asian Research และ นาง Sandra Wilkins ในฐานะตัวแทนห้องสมุดมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2) การจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบให้กับสถาบัน Asian Research และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 3) การจัดแสดงหัตถกรรมไทยและชุดไทยพระราชนิยม 4) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 5) การสาธิตการประกอบอาหารไทย 6) การชิมอาหารและเครื่องดื่มไทย และ 7) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย แขกที่มาร่วมงานซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ คณะกงสุล และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในนครแวนคูเวอร์ต่างแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้จัดโครงการดังกล่าวและให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดการดำเนินโครงการฯ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ริเริ่มโครงการ Thailand Corner เมื่อปี 2558 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น 8 แห่งทั้งในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐแอลเบอร์ตา