เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ตลอดจนชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกเข้าร่วมในพิธีฯ ประมาณ 50 คน
ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพร ขับร้องเพลงเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา เพลงสดุดีมหาราชินี และลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน