เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีคู่สมรสกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในระหว่างพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลและกรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย