เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีคู่สมรสกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัว ในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมพิธีฯ
ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีพระแม่เจ้า” และร่วมลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน