เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคมและพิธีทางศาสนา ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ โดยมีข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนชาวไทยและครอบครัวในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมพิธีประมาณ ๔๐ คน
โดยในโอกาสดังกล่าว นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นผู้แทนข้าราชการ และปวงชนชาวไทยในนครแวนคูเวอร์ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม หลังจากนั้นได้มีพิธีทางศาสนา พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล