เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ตกค้างในแคนาดาจำนวน 100 คนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดตั้งจุดประสานงานและอำนวยความสะดวกที่สนามบินให้กับผู้โดยสารคนไทยทุกคน รวมทั้งมีบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนการเดินทาง และได้จัดมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยวสำหรับการเดินทางและการรอเปลี่ยนเครื่อง 15 ชั่วโมงที่สนามบินฮาเนดะสำหรับผู้โดยสารทุกคน
การจัดส่งคนไทยตกค้างกลับจากแคนาดาครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 3 และได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตลอดจนสายการบิน ANA อย่างดียิ่งเช่นเดิม