เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยในนครแวนคูเวอร์ และครอบครัว ประกอบพิธีถวายพานพุ่ม ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้