เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ เข้าร่วมพิธีจำนวน 14 คน