ตามที่ได้เกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 อย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันในหลายพื้นที่ อาทิ เมือง Abbotsford (ห่างจากนครแวนคูเวอร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 กม.) เมือง Merritt (ห่างจากนครแวนคูเวอร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 270 กม.) และพื้นที่บนเกาะ Vancouver Island บางส่วน รวมทั้งได้เกิดดินถล่มจนทำให้ทางหลวงระหว่างเมืองหลายสายถูกตัดขาด โดยเมือง Abbotsford ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหนักที่สุด นั้น
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารไทยแปรรูปให้แก่ผู้ประสบภัยในเมือง Abbotsford รัฐบริติชโคลัมเบีย ได้แก่ กล้วยตาก และทองม้วนอบแห้ง โดยได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวในการจัดส่งและมอบสิ่งของผ่าน Arnold Community Church และ Crossroad Dairy Farm ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว