เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ โดยมีข้าราชการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสดังกล่าว นายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประธานในพิธีได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำข้าราชการและครอบครัว ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทย