เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ปีเตอร์ คัลลิส (Dr. Pieter Cullis) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2564 ณ Vancouver Community College นครแวนคูเวอร์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลบริติชโคลัมเบีย คณะกงสุลต่างประเทศ นักวิชาการ และผู้แทนชุมชนไทยที่นครแวนคูเวอร์เข้าร่วม

On 11 May 2022, the Royal Thai Consulate-General in Vancouver hosted a reception in honour of Dr. Pieter Cullis, the 2021 Prince Mahidol Award laureate in the field of medicine, at the Vancouver Community College. Attendees included representatives from British Columbia’s government agencies, Consular Corps in Vancouver, academicians and scientists, as well as representatives of the Thai community in Vancouver.