เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสดังกล่าว นายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประธานในพิธีได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำข้าราชการถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย