เมื่อ 30 ตุลาคม 2565 นายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ นครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมพิธีกฐินสามัคคีจัดโดยวัดพุทธปัญญานันทาราม ณ อาคารสันทนาการบอนซอร์ของเมืองเบอร์นาบี ซึ่งมีคุณหัทยา กองศิลป์ และคุณสมศักดิ์ กองศิลป์ เจ้าของร้านอาหาร ศาลาไทย นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานกฐิน และกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีชุมชนชาวไทยจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง ตลอดจนคนไทยจากนครซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา รวมทั้งพี่น้องชาวลาวในนครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน