สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้วางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://wellwishes.royaloffice.th และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing