สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสดังกล่าว นายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประธานในพิธีได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย