เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์  ได้เป็นประธานในพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย ตลอดจนคนไทยและครอบครัวที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและ   ถวายภัตตาหารเพล กิจกรรมในช่วงบ่ายประกอบด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วยการทำความสะอาดพระพุทธรูป การทำความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และการปรับปรุงทัศนียภาพของวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดวางสมุดลงนาม ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561