แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เดือนพฤศจิกายน 2563

https://forms.gle/4XyAdKMWAxnGyVmh8