สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 14 พฤษภาคม 2563