บุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการกลับประเทศไทย แต่ไม่สะดวกเดินทางพร้อมเที่ยวบินพิเศษที่สถานกงสุลใหญ่จัด สามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ทำการบินเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้ แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและข้อกำหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ COVID-19 ประกอบด้วย หรือบางสนามบินจะมีข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (transit) ต่าง ๆ โดยขอให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินโดยตรง
โดยคนไทยที่จะเดินทางกลับด้วยสายการบินกึ่งพาณิชย์สามารถสำรองบัตรโดยสารกับสายการบินข้างต้นโดยตรง และจองสถานที่กักตัวแบบ Alternative State Quarantine (ASQ) (สำหรับเที่ยวบินที่ลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) (สำหรับเที่ยวบินที่ลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต) โดยตรวจสอบรายชื่อ ASQ/ALQ ล่าสุดได้ที่ http://www.hsscovid.com/ รวมถึงจะต้องขอเอกสาร Fit to Fly ที่มีผลออกก่อนเดินทางออกจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอ COE ผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียน ได้ตามคู่มือนี้