เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 นายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดโดยวัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์ ในโอกาสดังกล่าว ได้พบปะและกล่าวต่อชุมชนไทยที่มาร่วมงานด้วย