เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยวัดญาณวิริยา 1 และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง ผู้เข้าร่วมงานกว่า 80 คนได้ร่วมสวดพระอภิธรรม เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Invalid Displayed Gallery