เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ร่วมกับกรมการกงสุล นำโดยนายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรม การกงสุล ได้นำคณะผู้บริหารกรมการกงสุล นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล จิตแพทย์จากกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชน นำโดยนายดำรง พุฒตาล ผู้ก่อตั้งนิตยสารคู่สร้างคู่สม มาให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ การดูแลสุขภาพจิตทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมถึงพัฒนาการในการให้บริการด้านการกงสุลของไทยในปัจจุบันซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ Coal Harbour Community Centre นครแวนคูเวอร์ มีสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 40 คน

Invalid Displayed Gallery