เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล ให้การต้อนรับ นาง Nancy Wu ผู้อำนวยการบริหารด้านการค้าและการลงทุน กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า รัฐแอลเบอร์ตา ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนาง Nancy Wu ได้แนะนำกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจฯ และทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ในสาขาต่าง ๆ อาทิ พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า รัฐแอลเบอร์ตา ตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความหลากหลายด้านการพัฒนาของรัฐแอลเบอร์ตา ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ 1) หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจและ SMEs 2) หน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน 3) หน่วยงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ และ 4) หน่วยงานนโยบายยุทธศาสตร์และบริการองค์กร

Invalid Displayed Gallery