เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงาน Amazing Thailand เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงละคร Fei & Milton Wong Experimental Theatre, มหาวิทยาลัย Simon Fraser นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 200 คน
ในโอกาสนี้ นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับนาย Raymond Louie รักษาการนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ โดยมีแขกคนสำคัญร่วมงาน อาทิ นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คณะกงสุลต่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และชุมชนชนไทย
บริเวณโถงหน้าโรงละคร สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการผ้าไหมไทย และงานหัตถกรรมไทย รวมทั้งจัดให้ผู้มาร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ต่อจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งคณะนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมาร่วมแสดง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและการแสดงดนตรีไทยซึ่งได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

Invalid Displayed Gallery