สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Amazing Thailand ณ บริเวณหน้ารัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย นครวิคตอเรีย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นคร แวนคูเวอร์กล่าวเปิดงานร่วมกับนาย Jeremy Loveday สมาชิกสภาเทศมนตรีนครวิคตอเรีย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครวิคตอเรีย จากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครวิคตอเรีย พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนาง Lucy Lobmeier อธิบดีกรมพิธีการทูตรัฐบริติชโคลัมเบีย ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน โดยแขกสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ นาย John Ruttan อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนาไนโม (Nanaimo) นาย Michael O’Connor ประธาน British Columbia Government House Foundation ดร. Jeremy Webber คณบดีคณะนิติศาสตร์ University of Victoria รวมถึงผู้แทนจากภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และชุมชนไทย รวมประมาณ 1,500 คน
ภายในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงเข้าร่วมงาน โดยผู้แสดงประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและคณะนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และนำสื่อมวลชนมาร่วมงาน การแสดงดนตรีไทยโดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ การแสดงศิลปะฟันดาบโดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยสมัยต่างๆ โดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ นครวิคตอเรียและเมืองใกล้เคียง
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม นิทรรศการผ้าไหมไทย และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งชุมชนไทยและชาวแคนาดาได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และได้ลงนามถวายพระพรอย่างคับคั่ง นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอาหารไทย เครื่องดื่มและน้ำมะพร้าวที่นำเข้าจากไทย เพื่อเลี้ยงรับรองแขกเกียรติยศ แขกรับเชิญและผู้เข้าร่วมงานด้วย
งานดังกล่าวได้รับความสนใจและความชื่นชมอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมชมงาน และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชนและเว็บไซต์ของหน่วยงานทางการนครวิคตอเรียและรัฐบริติชโคลัมเบีย อาทิ สถานีโทรทัศน์ CHEK การท่องเที่ยวของนครวิคตอเรีย รัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้จัดการแสดงที่บริเวณหน้ารัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัฐบริติชโคลัมเบียและมีความสง่างาม โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนาง Linda Reid ประธานรัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย

Invalid Displayed Gallery