เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จัดงานเทศกาลอาเซียน ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 2 ณ Roundhouse Community Centre โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และมีนาย Marc Dalton สส. เขต Maple Ridge-Mission และ นาย Raymond Louie รักษาการนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบริติชโคลัมเบีย และนครแวนคูเวอร์ ตามลำดับ นอกจากนี้ นาย Richard Lee ส.ส. เขต Burnaby North และ นาย Adam Palmer ผู้บัญชาการตำรวจนครแวนคูเวอร์ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ชาติต่าง ๆ นักธุรกิจ ผู้สื่อข่าวและประชาชนทั่วไปทั้งชาวแคนาดาและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการฉายวิดีทัศน์แนะนำประชาคมอาเซียน การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี การเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติ การฉายวิดีทัศน์การท่องเที่ยว การจัดบูธวัฒนธรรมโดยสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ การออกร้านจำหน่วยอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ โดยงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

Invalid Displayed Gallery