เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ชุมชนไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองวันชาติของแคนาดาด้วยการจัดริ้วขบวนพาเหรดเข้าร่วมในขบวนฉลองวันชาติแคนาดา ที่ นครแวนคูเวอร์ โดยสมาชิกชุมชนไทยในแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงรู้สึกภาคภูมิใจและกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองดังกล่าว อันเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้สาธารณชนได้ชื่นชมกับความเป็นไทย และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย
ขบวนพาเหรดของไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัว พร้อมด้วยกลุ่ม “เพื่อนประเทศไทย” ประมาณ 150 คน ได้แสดงให้สาธารณชนได้ชื่นชมวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย อาทิ รถสามล้อ รถขบวนซึ่งตกแต่งด้วยร่มกระดาษสาอย่างสวยงาม การแสดงนาฏศิลป์ประกอบจังหวะดนตรีที่คึกครื้นจากขบวนกลองยาว และการแสดงชุดแต่งกายประจำชาติโดยสมาชิกชุมชนไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของผ้าไทย และรูปแบบการตัดเย็บที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ การแต่งกายชุดประจำชาติดังกล่าวยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะองค์อุปถัมภ์และสนับสนุนการฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทย รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ผ่านโครงการในพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 อีกด้วย
การเข้าร่วมขบวนพาเหรดฉลองวันชาติแคนาดานับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงความขอบคุณต่อทั้งประเทศแคนาดา และชาวแคนาดาที่ให้การต้อนรับชุมชนไทยที่อพยพไปพักอาศัย ทำงาน และศึกษาต่อในแคนาดาอย่างอบอุ่น

Invalid Displayed Gallery