เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Thai Cuisine in the Garden ขึ้นที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยการนำเสนอเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอาหารไทยให้เป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศแคนาดา โดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการประกอบอาหารไทยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายการอาหารที่นำเสนอประกอบด้วยอาหารหลากหลายจากภาคต่างๆ ของไทย อาทิ ผัดหมี่กะทิภาคใต้ ข้าวจี่ แกงฮังเล ไก่กอและ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์และแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาการทอผ้าไหมพื้นเมือง
แขกที่มาร่วมงานมีทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ คณะกงสุลต่างประเทศ นักธุรกิจและผู้นำเข้าสินค้าจากไทย นักการศึกษา และสื่อมวลชน ซึ่งได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้วย

Invalid Displayed Gallery