เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงานประจำปี Heritage Festival ที่เมืองเอ็ดมันตัน ซึ่งเป็นงานสำคัญขนาดใหญ่ของรัฐแอลเบอร์ตา และมีผู้มาร่วมชมงานจำนวนมาก
สมาคมไทยในรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta Thai Association) ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจัดการแสดงบนเวที อาทิ นาฎศิลป์ไทย มวยไทย และจัดเต๊นท์วัฒนธรรมไทย อาทิ การแกะสลักผักผลไม้ การนวดแผนไทย การจำหน่ายอาหารไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว รวมทั้ง กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ไทย โดยเต๊นท์วัฒนธรรมไทยได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมชมงาน

Invalid Displayed Gallery