นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวัดพุทธปัญญานันทาราม และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
ผู้มาร่วมงานได้ร่วมและสวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายชุมชนไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคีเนื่องในโอกาสวันออกพรรษาด้วย

Invalid Displayed Gallery