เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และชุมชนไทยพร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสดุดี และจัดกิจกรรมศาสนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีฯ และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี ร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระภิกษุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กงสุลใหญ่ฯ ในนามชุมชนไทยในแคนาดาฝั่งตะวันตก ได้กล่าวถวายราชสดุดี แสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย

Invalid Displayed Gallery