เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และชุมชนไทยพร้อมครอบครัว รวมผู้เข้าร่วมงาน 200 คน ได้ร่วมกันจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล จัดกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระภิกษุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กงสุลใหญ่ฯ ในนามของชุมชนไทยในแคนาดาฝั่งตะวันตก ได้กล่าวถวายราชสดุดี แสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ และนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย

Invalid Displayed Gallery