นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พบหารือกับนาง Colleen Tatum รองนายกเทศมนตรีภูมิภาค Wood Buffalo รัฐแอลเบอร์ตา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล และนาง Deanne Bergey ผู้ช่วยบริหารอาวุโส เทศบาลภูมิภาค Wood Buffalo เข้าร่วมฯ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับเทศบาลภูมิภาค Wood Buffalo โดยการหารือในครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญในหลายด้าน อาทิ ด้านพลังงานสะอาด การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ ความตกลงในรูปแบบ Sister Cities รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน
เทศบาลภูมิภาค Wood Buffalo รัฐแอลเบอร์ตา เป็นแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบีย และเวเนซุเอลา โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำมันสำรองในรูปแบบ Oil Sands หรือทรายน้ำมัน บริษัท ปตท. สผ. ของไทยได้เข้ามาลงทุนในแหล่ง Kai Kos Dehseh (KKD) Oil Sands ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Fort McMurray ภูมิภาค Wood Buffalo รัฐแอลเบอร์ตา ตั้งแต่ปี 2554 โดยร่วมลงทุนกับบริษัท Statoil Canada ก่อนแยกตัวออกมาดำเนินการเองเมื่อปี 2557 นับเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทยในต่างประเทศ
ปัจจุบันคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เทศบาลภูมิภาค Wood Buffalo ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานบริษัทผลิตน้ำมัน แม่บ้าน และธุรกิจสปา

Invalid Displayed Gallery