นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล เดินทางเยือนเมือง Fort McMurray รัฐแอลเบอร์ตา เพื่อร่วมงาน Multicultural EXPO 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ MacDonald Island Park เมือง Fort McMurray รัฐแอลเบอร์ตา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในเมือง Fort McMurray ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยในงานประจำปีดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรมไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และการสาธิตการนวดแผนไทย และสมาชิกชุมชนไทยเมือง Fort McMurray ได้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไทยด้วย
ในโอกาสนี้ Multicultural Association ซึ่งเป็นผู้จัดงานได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงานฯ และสมาชิกชุมชนไทยได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมได้ช่วงชุดประจำชาติอีกด้วย
งาน Multicultural EXPO ณ เมือง Fort McMurray จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีชาวแคนาดาเชื้อสายต่าง ๆ กว่า 20 ชาติ รวมถึงชาวพื้นเมือง (First Nations) เข้าร่วมจัดแสดงทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของแคนาดาเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

Invalid Displayed Gallery