พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมประจำปีรัฐสภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 24 (The 24th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum หรือ APPF) และคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ พล.อ. ไพโรจน์ พานิชสมัย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ และนายวรพล โสคติยานุรักษ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตกในด้านต่าง ๆ กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและศิลปวัฒนธรรมของไทย การให้การสนับสนุนสินค้าไทยที่นำเข้ามาในแคนาดา การให้บริการงานการกงสุล การคุ้มครองและดูแลคนไทยในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนกว่า 4,000 คน
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับคณะฯ อย่างเป็นทางการ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมี ฯพณฯ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำแคนาดา และที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมฯ บรรยากาศในงานฯ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

Invalid Displayed Gallery