สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกคูหาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย การท่องเที่ยว และสินค้านำเข้าจากไทยในงาน Of Rice and Roots เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (UBC, AMS Student NEST – Great Hall )
งาน Of Rice and Roots เป็นงานประชาสัมพันธ์อาหาร ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือระหว่าง Institute of Asian Research และ Centre of Southeast Asia Research มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย สถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ และสมาคมนักศึกษาชาติสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ซึ่งประกอบด้วย Vietnamese Students Society (เวียดนาม) Thai Aiyara Club (ไทย) Singapore Students’ Association (สิงคโปร์) UBC Philippines Studies Series (ฟิลิปปินส์) Seri Malaysia Club (มาเลเซีย) และ Gado-Gado Indonesian Students Association (อินโดนีเซีย)
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดแสดงศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และให้ชิมขนมไทยและผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากไทย และในโอกาสนี้ สมาคมนักศึกษาชาติสมาชิกอาเซียนได้จำหน่ายอาหารประจำชาติของตน งาน Of Rice and Roots ประจำปี ค.ศ. 2016 มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน

Invalid Displayed Gallery