เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Thailand Corner ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Thompson Rivers เมืองแคมลูปส์ รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมี ดร. Alan Shaver อธิการบดีมหาวิทยาลัย Thompson Rivers และนาง Baihua Chadwick รองอธิการบดีฝ่ายกิจการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย Thompson Rivers ร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการและกล่าวแสดงความยินดี และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนาง Penny Haggarty บรรณารักษ์ ในฐานะตัวแทนห้องสมุดฯ โดยมี ผศ. ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Thompson Rivers ร่วมด้วย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้มอบให้กับห้องสมุดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 2) การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรม ไทย 3) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 4) การสาธิตการประกอบอาหารไทย 5) การชิมอาหารและเครื่องดื่มไทย 6) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย และ 7) การฉายภาพยนต์ไทย แขกที่มาร่วมงานซึ่งประกอบด้วย นักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ ทั้งชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในเมืองแคมลูปส์ต่างแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับหนังสือ โดยต่างให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดการดำเนินโครงการฯ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ริเริ่มโครงการ Thailand Corner ในปี 2558 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก โดยในปี 2558 ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว แล้ว ณ ห้องสมุดสาธารณะในรัฐบริติชโคลัมเบีย 4 แห่ง คือ นครวิคตอเรีย นครแวนคูเวอร์ เมืองริชมอนด์ และเมืองโคควิตลัม และห้องสมุดสาธารณะในรัฐแอลเบอร์ตา 2 แห่ง คือ เมืองคัลการี และนครเอ็ดมันตัน โดยในปี 2559 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินโครงการ Thailand Corner 4 แห่ง คือ ที่ห้องสมุดสาธารณะเมืองเคโลนา ห้องสมุดสาธารณะเมืองเวอร์นอน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Thompson Rivers เมืองแคมลูปส์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัย British Columbia นครแวนคูเวอร์

Invalid Displayed Gallery