สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ จัดชุมนุมเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย ณ The ANZA Club เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความสามัคคีในหมู่นักเรียนนักศึกษาไทย การชุมนุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอก จากหลากหลายสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย British Columbia (UBC) มหาวิทยาลัย Simon Fraser (SFU) British Columbia Institute of Technology (BCIT) Douglas College รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (ESL)
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดให้อดีตนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาและกำลังประกอบ อาชีพอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียและอาจารย์ไทยที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเข้าร่วมบรรยายและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคในการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดา
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านการกงสุลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาไทย อาทิ การทำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่าง ๆ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
ผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมการพบหารือดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นโอกาสดียิ่งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนนักศึกษากับสถานกงสุลใหญ่ฯ

Invalid Displayed Gallery