เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดเลี้ยง ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ. ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Thompson Rivers ในโอกาสที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “Actinobacterial Diversity in Volcanic Caves and Associated Geomicrobiological Interactions with Their Potential in Biotechnology” ซึ่งจัดขึ้นที่ Life Sciences Centre มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยเชิญคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย British Columbia เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย ศจ. เกียรติคุณ ดร. Julian Davies และภรรยา ดร. David Oliver ดร. Hao Ding และอาจารย์ Karen Smith
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตกซึ่งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและมหาวิทยาลัย Thompson Rivers ให้ความสนใจและพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

Invalid Displayed Gallery