เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้พบกับนาง Melissa Flett รักษาการผู้อำนวยการห้องสมุด Wood Buffalo Regional Library ณ เมือง Fort McMurray รัฐแอลเบอร์ตา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และห้องสมุดสาธารณะ Wood Buffalo Regional Library รวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมดำเนินโครงการ Thailand Corner ในปี 2560 โดยมีนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล และทีมบรรณารักษ์ที่เกี่ยวข้องของห้องสมุดฯเข้าร่วม
นาง Flett แสดงความยินดีที่มีโอกาสให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และแจ้งด้วยว่าทางห้องสมุดฯ ได้ติดตามข่าวและชมภาพการดำเนินโครงการ Thailand Corner ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเมืองต่าง ๆ ทั้งในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐแอลเบอร์ตาจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดียิ่ง สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมของห้องสมุดฯ จึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และห้องสมุดฯ จะหารือในรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวในโอกาสต่อไป
สถานกงสุลใหญ่ฯ ริเริ่มโครงการ Thailand Corner ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกเมื่อปี 2558 โดยประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ 1) การจัดนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร มวยไทย นวดไทย และนิทานสำหรับเด็ก 2) การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรมไทย 3) การฉายวิดีทัศน์สาธิตการทำขนมไทย 4) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย 5) การชิมอาหารและเครื่องดื่มไทย และ 6) การฉายภาพยนตร์ไทย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทยในหมู่ชาวแคนาดาและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

Invalid Displayed Gallery