เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และนายณรัฐ วิชญนันท์ รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสฯ ณ วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ในโอกาสดังกล่าว ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์ เมืองเบอร์นาบีและเมืองใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์ ทำสมาธิ ตักบาตร นำอาหารมาร่วมทำบุญ เวียนเทียน ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา