เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับ ดร. Mark D. Evered อธิการบดี และ           นาย David McGuire ผู้อำนวยการบริหารด้านต่างประเทศของ University of the Fraser Valley เมือง Abbotsford รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างไทยกับแคนาดาตะวันตก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงการจัดทำหลักสูตร Dual Degree ระหว่าง UFV กับมหาวิทยาลัยของไทยในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน