เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Fairmont Waterfront นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายณรัฐ วิชญนันท์ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงาน การค้าและเทคโนโลยี แขกเกียรติยศ และผู้แทนมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย และนาย Chak Au รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์รวมถึงความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบาย “Thailand 4.0” งานในครั้งนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานกว่า 250 คน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมถึงกงสุลใหญ่และคณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และความสำคัญของ “วันดินโลก” การฉายวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับศักยภาพของไทย การขับร้องเพลงประสานเสียงไทย การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง