เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ซึ่งวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบีได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น และในวันเดียวกันนายณรัฐ วิชญนันท์ รองกงสุลใหญ่ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ซึ่งวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์ เมืองเบอร์นาบี และเมืองใกล้เคียงในรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมถึงเมืองซีแอตเติล สหรัฐฯ ได้ร่วมกันทำบุญ สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รวมทั้งรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันครอบครัวด้วยความอบอุ่นและสามัคคี

Invalid Displayed Gallery